Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
Acasă

MEDICI, SPECIALIZĂRI       
Recunoasteri - intreruperi stagii pentru medicii rezidenti la a 2-a specialitate la data de 18 04 2022

Carnete de rezident pentru medicii inscrisi la a 2-a specialitate cu taxa, fara concurs de rezidentiat
carnete a 2-a specialitate cu taxa Data inceperii pregatirii 1 iul.2014
carnete a 2-a specialitate cu taxa Data inceperii pregatirii 1 aug.2015
carnete   a 2-a specialitate cu taxa Data inceperii pregatirii 2 dec.2013
carnete a 2-a specialitate cu taxa Data inceperii pregatirii 15 iul.2015

EXAMEN PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DE MEDIC, MEDIC DENTIST/STOMATOLOG RESPECTIV FARMACIST PRIMAR, DIN SESIUNEA 22 IUNIE - 22 IULIE 2022

    Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 22 iunie – 22 iulie 2022 sesiune de examen pentru obţinerea gradului de medic, medic dentist/stomatolog, respectiv farmacist primar, pentru medicii, medicii dentiști/stomatologi și farmaciștii specialiști care îndeplinesc până la data de 31 ianuarie 2023, vechimea de minimum 5 ani, efectuată cu normă întreagă, în specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

ÎNSCRIERI:

    Candidații care solicită susținerea examenului în centrul universitar Cluj-Napoca vor transmite dosarele pentru înscriere, exclusiv prin servicii poștale sau de curierat, Direcției de Sănătate Publică Cluj

    Dosarele se expediază la adresa de corespondență:  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ, Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca,Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5.

    Documentele pentru înscriere se depun într-un dosar plic.

    Pe coperta dosarului se va scrie:

  • numele și prenumele candidatului (conform cărții de identitate);
  • specialitatea;
  • sesiunea 22 iunie – 22 iulie 2022.

ANUNȚ IMPORTANT

În atenția candidaților care au susținut examenul de medic specialist din sesiunea 14 octombrie 2021


Adresa Ministerului Sănătății


EXAMEN PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE MEDIC SPECIALIST, MEDIC DENTIST SPECIALIST ȘI FARMACIST SPECIALIST,

DIN SESIUNEA 14 OCTOMBRIE 2021


Ministerul Sănătăţii  organizează începând cu data de 14 octombrie 2021 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist, respectiv farmacist specialist, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu modificările și completările ulterioare.

        ÎNSCRIERI:

Candidații pot depune personal dosarele de înscriere sau le pot transmite prin servicii poștale, Direcțiilor de Sănătate Publică Județene din centrele universitare unde doresc să susțină examenul și în care au efectuat minimum 6 luni de pregătire din modulul de bază în perioada 6 - 17 septembrie 2021, inclusiv.

Depunerea dosarelor la DSP Cluj se va face în perioada 6 - 17 septembrie 2021, etajul I, cam. 107, conform programului:

 Luni -Joi orele 9:30 – 14:30,

Vineri orele 9:30-13:00

Dosarele transmise DSP Cluj prin poștă se expediază la adresa de coresponență:  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ, Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca,Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5.

Documentele pentru înscriere se depun într-un dosar plic.

Pe coperta dosarului se va scrie:

- numele și prenumele candidatului (conform cărții de identitate);

- specialitatea;

- centrul de susținere a examenului;

- sesiunea 14 octombrie 2021.EXAMEN PENTRU OBŢINEREA TITLULUI DE MEDIC SPECIALIST, MEDIC STOMATOLOG SPECIALIST ŞI FARMACIST SPECIALIST

SESIUNEA 19 MARTIE 2020

    Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 19 martie-24 aprilie 2020 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 30 aprilie 2020, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanţarea rezidentiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.

Publicație examenCorectură publicație
Cerere
Perioada de înscriere:
06.02.2020 ÷ 18.02.2020 inclusiv

Program de înscriere:

luni ÷ joi orele 10,00-15,00
vineri : 10,00- 12,00

ANUNȚ

    Eliberare carnete medici înscriți la a doua specialitate cu taxă – sesiunea 25.06.2019 data începerii pregătirii 01.08.2019

    Carnetele de rezident se eliberează pe bază de C.I. de la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Biroul R.U.N.O.S., str.Constanța nr. 5 etaj 1, camera 107; Luni –Joi intre orele: 8:30-15:30


INFORMARE

    Prin ordinul M.S. Nr. 1142/19.07.2019 au fost aprobate listele medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 20 iunie 2019, după cum urmează:

    Persoanele prevăzute în Anexa nr.1 se vor prezenta în perioada 01.08.2019-07.08.2019, între orele 11-14, la sediul direcțiilor de sănătate publică județene din centrele universitare pentru care au optat, în vederea repartizării la stagiul de pregătire. (PENTRU CENTRUL UNIVERSITAR BUCUREȘTI, PREZENTAREA SE VA FACE LA DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, strada Avrig, nr.72-74, sectorul 2).

    Persoanele care, din motive obiective, nu se vor putea prezenta în perioada precizată, au posibilitatea să se prezinte pentru primirea repartiției până la data de 14 august 2019.

    Persoanele prevăzute în Anexa nr. 2 au posibilitatea ca, până la data de 09.08.2019 inclusiv, să-şi completeze dosarele. In cazul necompletării în intervalul de timp mai sus menţionat, dosarele respective vor fi respinse.

    Stagiul de pregătire va începe la data de 01 august 2019  pentru persoanele din Anexa nr. 1, respectiv la data de 15 august 2019  pentru persoanele prevăzute în Anexa nr. 2, care urmează să-și completeze dosarele cu actele lipsă.


EXAMEN DE PRIMARIAT

SESIUNEA 19 IUNIE 2019

    Ministerul Sănătății  organizează în perioada 19 iunie-23 iulie 2019, examen pentru obținerea gradului de primar pentru medicii, medicii stomatologi și farmaciștii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialiști până la data de 30 septembrie 2019, efectuată  în  specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

Înscrieri:

    Candidații vor depune dosarele pentru înscrierea la acest examen de grad profesional la Direcțiile de Sănătate Publică Județene din centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Arad, Brașov și Galați, în perioada 15-29 mai 2019, inclusiv.

    Pentru ministerele cu rețea medicală proprie, dosarele candidaților vor fi depuse la direcțiile  medicale ale ministerelor cu rețea sanitară proprie tot  în perioada 15-29 mai 2019, inclusiv.

    Dosarele cadrelor didactice, ale angajaților cu funcții în cercetarea științifică medicală, ale candidaților cu activitate prestată înafara României precum și dosarele care au nevoie de alte aprobări speciale vor fi depuse sau transmise prin servicii poștale, în aceeași perioadă, respectiv între 15-29 mai 2019, inclusiv,   la sediul Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății, str. Bodești nr. 1, sector 2, București.

Program de înscriere

Dosarele de inscriere se depun la Directia de Sanatate Publica a Jud. Cluj, Str. Constanta Nr. 5, etaj 1, camera 107.
Perioada de inscriere : 15.05.2018 – 29.05.2019 inclusiv

    Orar de inscriere :

luni ÷ joi orele 10,00-15,00
vineri : 10,00- 12,00

PUBLICAȚIE EXAMEN
CERERE MS
CERERE DSP
MODEL ADEVERINȚĂ


EXAMEN PENTRU OBŢINEREA ATESTATELOR DE STUDII COMPLEMENTARE

PENTRU MEDICI, MEDICI DENTIŞTI ŞI FARMACIŞTI

    Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 15 mai-21 iunie 2019 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.

    Pentru această sesiune pot depune dosare de înscriere candidaţii care finalizează până la data de 31 martie 2019 pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare, în condiţiile prevăzute de Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

    Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate de Ministerul Sănătăţii, prevăzute de Ordinul MS nr. 418/2005, în care s-a efectuat pregătirea.

    Depunerea dosarelor pentru ACUPUNCTURĂ,API-FITO-AROMATERAPIE, ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA, PRESPITALICEASCA, ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA PENTRU STRUCTURILE UPU, HOMEOPATIE, FARMACIE HOMEOPATA,IMPLANTOLOGIE, se va face în perioada 1 aprilie 2019 - 15 aprilie 2019 inclusiv, după următorul program:

Luni ÷ joi orele 11:00-15:00
Vineri : 10:00-12:00

Publicație de examen

Cerere către DSP Cluj

Cerere către Ministerul Sănătății


ANUNT IMPORTANT TAXE PREGATIRE

PENTRU MEDICII SPECIALISTI AFLATI IN PREGATIRE LA A 2-A SPECIALITATE CU TAXA

    Atenționăm pe această cale pe toți posesorii certificatului de medic, medic dentist respectiv farmacist specialist, aflați în programe de pregătire în rezidențiat sau în cea de a doua specialitate cu taxă, să-și achite la zi taxele prevăzute pentru pregătirea efectuată, conform prevederilor alin 1, 2 si 3 ale art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare, până cel târziu la data de 31 ianuarie 2019.

    Ulterior acestei date, cei rămași cu taxele neachitate pe o perioadă mai veche de  6 luni, vor fi excluși din programele de pregătire.


ANUNȚ

    Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 07 noiembrie – 07 decembrie 2018 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.

    Pentru această sesiune pot depune dosare de înscriere candidaţii care au finalizat până la data de 30 septembrie 2018 pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare, în condiţiile prevăzute de Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

    Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate de Ministerul Sănătăţii, în care s-a  efectuat pregătirea.

ORAR ÎNSCRIERE

    La examenul pentru obținerea atestatelor de studii complementare în: ACUPUNCTURĂ, ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA PRESPITALICEASCA, ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA PENTRU STRUCTURILE UPU, HOMEOPATIE, FARMACIE HOMEOPATA, IMPLANTOLOGIE
Perioada de înscriere: 02.10.2018-16.10.2018 inclusiv
Program de înscriere :
Luni ÷ joi orele 11,00-15,00
Vineri : 10,00-12,00

Anunț  privind DETAȘAREA rezidenților

    În atenția medicilor rezidenți (prima specialitate și a 2-a specialitate în regim cu taxă) care solicită DETAȘARE

    Vă informăm că în vederea aprobării detașării, în baza dosarului de detașare depus la Centrul de Resusrse Umane în Sănătate Publică, conform Regulamentului de detașări, solicitantul trebuie să facă acest demers cu minim 3 zile înainte de începerea stagiului care urmează a fi efectuat.

Sursa: www.ms.ro


Miercuri, 25 iulie 2018

ANUNȚ

pentru medicii înscriși la a doua specialitate cu taxă

sesiunea 1 noiembrie 2017

sesiunea 21 mai 2018

    Carnetele de pregatire pot fi ridicate de la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj,  str. Constanta nr. 5, etaj 1, camera 107, începând cu data de 25 iulie 2018, după următorul program:

Luni ÷  joi între orele 8,30- 15,00
vineri între orele 8,30 - 13,00


Marțí, 6 februarie 2018

Examen pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist

21 martie - 27 aprilie 2018

    Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 21 martie - 27 aprilie 2018 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 30 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare.

Perioada de inscriere:

05.02.2018 ÷ 20.02.2018 inclusiv

Program de inscriere:

luni ÷ joi orele 10,00-15,00
vineri : 10,00- 12,00

Marțí, 4 aprilie 2017

EXAMEN PENTRU OBŢINEREA ATESTATELOR DE STUDII COMPLEMENTARE

PENTRU MEDICI, MEDICI DENTIŞTI ŞI FARMACIŞTI

    Ministerul Sănătăţii organizează începând cu data de 17 mai 2017 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.

    In această sesiune se pot înscrie candidaţii care finalizează până la data de 30 aprilie 2017, pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare, în condiţiile prevăzute de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

Publicație examen


Marti, 4 octombrie 2016

Examen pentru obținerea gradului de medic, medic dentist și farmacist specialist sesiunea 22 martie - 28 aprilie 2017

Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 22 martie-28 aprilie 2017 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 30 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completarile ulterioare

Perioada de inscriere

06.02.2017 ÷ 23.02.2017 inclusiv

Program de inscriere :


luni ÷ joi orele 10,00-15,00
vineri : 10,00- 12,00

Publicatie examen specialist martie 2017
Model cerere inscriere DSP Cluj
Model adeverinta de la spitalul angajator
Model recomandare coordonator medici rezidenti
Model Adeverinta coordonator pentru rezidentii inscrisi la a 2-a specialitate
Model recomandare coordonator pentru rezidentii inscrisi la a 2-a specialitateMarti, 4 octombrie 2016

MODELE CERERI SI INFORMATII PENTRU MEDICII SPECIALISTI

Miercuri, 18 martie 2015

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI/MEDICI SPECIALISTI DIN A 2-A SPECIALITATE


Ministerul Sănătății aduce la cunoștința celor interesați modificarea contului în care se achită taxele pentru :

  • rezidenți înscriși la examenul pentru obținerea titlului de specialist;
  • rezidenți care urmează al doilea rezidențiat prin concurs;
  • specialiști la a 2-a specialitate - specialiști în programul de obținere a celei de a 2-a specialitate.

Noul  cont IBAN este :
RO36 TREZ 7002 0E36 5000 XXXX
.

Atragem atenția privind completarea informațiilor de identificare a persoanei pentru care se achită taxa : nume și prenume, CNP, scop achitare (taxă examen, taxă concurs, taxă pregătire).


Miercuri, 27 noiembrie 2013

ANUNT pentru medicii inscrisi la a II-a specialitate cu taxa sesiunea octombrie 2013

Vineri, 15 martie 2013

ANUNŢ pentru medicii inscrisi in a II-a specialitate - sesiunea februarie 2013


Joi, 11 octombrie 2012

ANUNŢ pentru medicii înscrişi la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă - sesiunea septembrie 2012
       
Medicii înscrişi la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă vor începe pregătirea pe data de 15 octombrie 2012, cu stagiul de bază - 6 (şase) luni.

Medicii care au ales Centrul Universitar Cluj-Napoca pentru pregătire, se vor prezenta la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, str. Constanţa nr. 5, etaj 1, camera 107, începând cu data de 15 octombrie 2012, pentru a primi adresa de stagiu.
Liste inscrisi a 2-a specialitate cu taxa - sesiunea septembrie 2012

Joi, 31 mai 2012

ANUNŢ pentru medicii înscrişi la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă - sesiunea mai 2012


Vineri, 30 martie 2012

In atentia medicilor inscrisi la a II-a specialitate cu taxa - ridicare carnete rezident


Luni, 5 martie 2012

Ridicare adeverinte grad principal sesiunea 10-11 noiembrie 2011 -
de la sediul DSP CLUJ, Biroul Resurse Umane, cam.107 et.1, conform urmatorului program:


             Luni - Joi    11,30 - 14,00
Ridicarea adeverintelor se face de catre titular, acesta se legitimeaza cu BI / CI. Ridicarea adeverintelor in numele altei persoane se poate face DOAR cu procura de la notar si BI / CI al persoanei imputernicite.

Luni, 3 octombrie 2011

ANUNŢ pentru medicii înscrişi la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă - octombrie 2011
       
Medicii înscrişi la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă vor începe pregătirea pe data de 3 octombrie 2011, cu stagiul de bază - 6 (şase) luni.

Medicii care au ales Centrul Universitar Cluj-Napoca pentru pregătire, se vor prezenta la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, str. Constanţa nr. 5, etaj 1, camera 107, începând cu data de 10 octombrie 2011, pentru a primi adresa de stagiu.

Luni, 2 mai 2011

ANUNŢ
privind programul de pregatire a medicilor si a medicilor dentisti in cea de a doua specialitate


Luni, 30 ianuarie 2011

Luni, 4 octombrie 2010

ANUNŢ pentru medicii înscrişi la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă - octombrie 2010
       
Medicii înscrişi la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă vor începe pregătirea pe data de 4 octombrie 2010, cu stagiul de bază - 6 (şase) luni.

Medicii care au ales Centrul Universitar Cluj-Napoca pentru pregătire, se vor prezenta la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, str. Constanţa nr. 5, etaj 1, camera 107, începând cu data de 6 octombrie 2010, pentru a primi adresa de stagiu.

vineri, 1 octombrie 2010

joi, 8 aprilie 2010

Anunţ pentru medicii aflaţi în pregătire în a doua specialitate în regim cu taxă
                                                                         
Taxa pentru efectuarea pregătirii în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi va fi achitată prin mandat poştal în următorul cont:

CONT IBAN: RO85TREZ7005003XXX000092

C.U.I. 4266456

Deschis la DIRECŢIA DE TREZORERIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

BENEFICIAR : MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

ADRESA :  STR. CRISTIAN POPIŞTEANU, NR. 1- 3, SECTOR 1,     BUCUREŞTI, COD POŞTAL 010024

La locul pentru corespondenţă al mandatului poştal se va menţiona faptul că plata reprezintă taxa pregătire a 2-a specialitate, precizându-se anul de pregătire pentru care se achită, integral / tranşa pe 6 luni.

joi, 28 ianuarie 2010

În atenţia medicilor interesaţi  de  repartizarea celor 1500 de locuri suplimentate  în specialitatea Medicină de familie
  • Alegerea celor 1500 de locuri suplimentate în specialitatea Medicină de familie va avea loc în ziua de 3 februarie 2010 prin  audioconferintă începand cu orele 8:30.

  • Pentru centrul universitar Cluj-Napoca candidaţii se vor prezenta în aula Universitatii de Medicină si Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca str. Pasteur nr. 6, parter.    

  • Candidatţii se vor prezenta la data, ora şi locul fixat cu cartea de identitate iar imputerniciţii acestora cu procura notarială şi cartea de identitate.    

  • Cei care nu sunt prezenti pierd drepturile conferite de concurs.

LISTA LOCURILOR, A CENTRELOR DE PREGATIRE SI A UNITATILOR DE INCADRARE PENTRU
REPARTITIA DIN 3 FEBRUARIE 2010 SPECIALITATEA MEDICINA DE FAMILIE

CENTRUL UNIVERSITAR JUDETUL UNITATEA SANITARA NR.LOCURI
ARAD ARAD Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad 51
BRAŞOV BRAŞOV Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov 51
BUCUREŞTI ARGEŞ Spitalul de Urgenţă Judeţean Piteşti 10
BUCUREŞTI ARGEŞ Spitalul de Pediatrie Piteşti 5
BUCUREŞTI ARGEŞ Spitalul Municipal Câmpulung 4
BUCUREŞTI BRĂILA Spitalul de Urgenţă Judeţean Brăila 6
BUCUREŞTI BUCUREŞTI Spitalul Clinic de Urgenta Bucureşti 126
BUCUREŞTI BUCUREŞTI Spitalul Clinic de Urgenţă Sf.Ioan Bucureşti 125
BUCUREŞTI BUCUREŞTI Spitalul Clinic de Urgenţă Sf.Pantelimon Bucureşti 125
BUCUREŞTI BUCUREŞTI Spitalul Universitar de Urgenta Bucureşti 126
BUCUREŞTI BUZĂU Spitalul Judeţean Buzău 8
BUCUREŞTI CĂLĂRAŞI Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi 4
BUCUREŞTI CĂLĂRAŞI Spitalul Municipal Olteniţa 2
BUCUREŞTI DÂMBOVIŢA Spitalul Judeţean Târgovişte 10
BUCUREŞTI GIURGIU Spitalul Judeţean Giurgiu 10
BUCUREŞTI IALOMIŢA Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia 6
BUCUREŞTI ILFOV Spitalul Judeţean Ilfov"Sf. Împăraţi C-tin si Elena" 10
BUCUREŞTI PRAHOVA Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti 15
BUCUREŞTI PRAHOVA Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti 5
BUCUREŞTI PRAHOVA Spitalul Municipal Ploieşti 5
BUCUREŞTI PRAHOVA Spitalul de Pediatrie Ploieşti 5
BUCUREŞTI TELEORMAN Spitalul Judeţean Alexandria 6
CLUJ-NAPOCA ALBA Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 10
CLUJ-NAPOCA BISTRIŢA-NASAUD Spitalul Judeţean de Urgenta Bistriţa 10
CLUJ-NAPOCA CLUJ Spitalul Municipal Dej 2
CLUJ-NAPOCA CLUJ Spitalul Municipal Turda 2
CLUJ-NAPOCA CLUJ Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Cluj-Napoca 61
CLUJ-NAPOCA CLUJ Spitalul Clinic de Urgenta prof.dr.O.Fodor Cluj-Napoca 40
CLUJ-NAPOCA MARAMUREŞ Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. C-tin. Opriş" Baia Mare 10
CLUJ-NAPOCA SĂLAJ Spitalul Judeţean Zalău 10
CLUJ-NAPOCA SATU MARE Spitalul Judeţean Satu Mare 10
CONSTANŢA CONSTANŢA Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Constanta 51
CONSTANŢA TULCEA Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea 5
CRAIOVA DOLJ Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova 101
CRAIOVA GORJ Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu 10
CRAIOVA OLT Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina 10
CRAIOVA VÂLCEA Spitalul Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea 8
CRAIOVA VÂLCEA Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea 2
GALAŢI GALAŢI Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Sf.Apostol Andrei Galaţi 21
GALAŢI GALAŢI Spital Clinic de Urgenta pentru Copii Sf.Ioan Galaţi 10
IAŞI BACĂU Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău 10
IAŞI BACĂU Spitalul de Pediatrie Bacău 5
IAŞI BOTOŞANI Spitalul de Copii Botoşani 2
IAŞI BOTOŞANI Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani 6
IAŞI IAŞI Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Sf.Spiridon Iaşi 51
IAŞI NEAMŢ Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ 10
IAŞI SUCEAVA Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava "Sf. Ioan cel Nou" Suceava 10
IAŞI VASLUI Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui 10
IAŞI VRANCEA Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani 10
ORADEA BIHOR Spital Clinic Judeţean de Urgenta Oradea 101
SIBIU SIBIU Spital Clinic Judeţean de Urgenta Sibiu 26
SIBIU SIBIU Spitalul Municipal Mediaş 5
TÂRGU MUREŞ COVASNA Spitalul Judeţean "Dr.Fogolyan Kristof" Sf. Gheorghe 8
TÂRGU MUREŞ HARGHITA Spitalul Judeţean Miercurea Ciuc 8
TÂRGU MUREŞ HARGHITA Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc 2
TÂRGU MUREŞ MUREŞ Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Târgu Mureş 41
TÂRGU MUREŞ MUREŞ Spitalul Municipal "Dr. Gh. Marinescu" Târnăveni 2
TÂRGU MUREŞ MUREŞ Spitalul Municipal "Dr. E. Nicoară" Reghin 2
TÂRGU MUREŞ MUREŞ Spitalul Municipal Sighişoara 2
TIMIŞOARA CARAŞ-SEVERIN Spitalul Judeţean de Urgenta Reşiţa 8
TIMIŞOARA HUNEDOARA Spitalul Judeţean de Urgenta Deva 10
TIMIŞOARA MEHEDINŢI Spitalul Judeţean de Urgenta Drobeta Turnu Severin 10
TIMIŞOARA TIMIŞ Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Timişoara 61
TIMIŞOARA TIMIŞ Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii L.Turcanu Timişoara 15

ÎNAPOI LA ÎNCEPUTUL PAGINII

acasă© 2010 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj